KONVAK S.C.

ul. Kie³czowska 66b
51-315 Wroc³aw
tel./fax: 78-45-935

e-mail: biuro@konvak.pl